Finansowanie

Projekt współfinansowany ze srodków Unii Europejskiej


Rally Viewer Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projekt: „System automatycznej produkcji relacji video z użyciem źródeł rozproszonych oraz zarządzania wydarzeniami w sportach motorowych.” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, wartość dofinansowania 799 850 PLN.